Gotowość HTC: perspektywa globalna
Gotowość HTC: perspektywa multidyscyplinarna
Interpretacja dawek wektorowych w badaniach klinicznych nad terapią genową hemofilii
Terapia genowa hemofilii u pacjentów z historią inhibitorów
Laboratoryjny pomiar produktów terapii genowej hemofilii / aktywność czynników
Długoterminowe monitorowanie po terapii genowej hemofilii