Pasientperspektiver på nye behandlinger ved hemofili A: en kvalitativ studie

Pasientperspektiver på nye behandlinger ved hemofili A: en kvalitativ studie

van Balen EC, et al. Pasientperspektiver på nye behandlinger ved hemofili A: en kvalitativ studie. Pasient. 2019 6. nov [Epub i forkant av trykk]