Kliniske fremskritt innen genterapi Oppdateringer av kliniske studier av genterapi ved hemofili

Kliniske fremskritt innen genterapi Oppdateringer av kliniske studier av genterapi ved hemofili

hemofili (07). Peyvandi, Flora; Garagiola, Isabella

Italienske kliniske forskere gjennomgår forskjellige kliniske fremskritt ved bruk av genterapi for behandling av hemofili A og B. Etter at dyremodeller på 1990-tallet demonstrerte at adeno-assosierte virus (AAV) -vektorer viste et effektivt uttrykk for faktor IX (FIX), bemerker forskerne at den første kliniske studien med pasienter med hemofili B dokumenterte terapeutiske nivåer av FIX, selv om effekten bare varte i noen uker. Med forbedringer i vektordesign steg sirkulerende FIX-nivåer til 2% -5% over lengre tid. I nyere utviklinger kunne etterforskere forbedre uttrykket av FIX til mer enn 30% ved å sette inn Padua FIX-varianten i F9 cDNA. Dette førte til seponering av infusjoner og reduserte blødningshendelser. For hemofili A så pasienter behandlet med en AAV-vektor inneholdende et kodonoptimalisert, B-domene slettet F8 cDNA transgenuttrykk vare i 3 år og sirkulerte FVIII aktivitetsnivå på 52.3%. Forhøyde leverenzymer ble rapportert for noen pasienter i kliniske studier av AAV-leverrettet genterapi for hemofili A og B. Mens steroidbehandling løste problemet hos en stor gruppe pasienter, bemerker forskerne at den patofysiologiske mekanismen bak levertoksisiteten fortsatt er ikke klart, og gjenstand for pågående etterforskning.

Web Link