Adenovirus-assosierte antistoffer i Storbritannia kohort av hemophilia pasienter

Adenovirus-assosierte antistoffer i Storbritannia kohort av hemophilia pasienter

Forskning og praksis innen trombose og hemostase (Våren 2019) Vol. 3, nr. 2, s. 261 Stanford, S.; Pink, R. Creagh, D .; et al.

En fersk studie fant at screening for eksisterende eksistens kan være viktig for å identifisere pasienter som mest sannsynlig vil dra nytte av genterapi. Studien av en voksen hemofili A-kohort i Storbritannia involverte testing av sitrerte plasmaprøver fra 100 pasienter for forhåndsbestemmende aktiviteter mot adeno-assosiert virus type 5 (AAV5) og AAV type 8 (AAV8) ved bruk av AAV-transduksjonsinhibering og totale antistoffanalyser. I følge dataene hadde 21% av pasientene anti-AAV5 antistoffer, mens 23% hadde anti-AAV8 antistoffer. I tillegg hadde 25% av pasientene AAV5-hemmere og 38% hadde AAV8-hemmere. I dette kohortet var den totale seroprevalensen med begge analysene 30% mot AAV5 og 40% mot AAV8. Totalt 24% av pasientene var seropositive for begge AAV-typene. Klinisk forskning kan være nyttig for å vurdere effekten av eksisterende immunitet på sikkerheten og effekten av AAV-mediert genterapi, rapporterer forskerne.

Web Link