Immunoadsorpsjon muliggjør vellykket rAAV5-mediert gjentatt leverlevering i lever i ikke-menneskelige primater

Immunoadsorpsjon muliggjør vellykket rAAV5-mediert gjentatt leverlevering i lever i ikke-menneskelige primater

Salas D, et al. Immunoadsorpsjon muliggjør vellykket rAAV5-mediert gjentatt leverlevering i lever i ikke-menneskelige primater. Blood Adv. 2019; 10: 2632-2641.