Tolke vektordoser i kliniske studier med hemofili genterapi
Hemofili-genterapi hos pasienter med historie av hemmere
Laboratoriemåling av hemofili-genterapiprodukter / faktoraktivitet
Langvarig overvåking etter hemofili genterapi
Høydepunkter fra NHF 15. verksted om nye teknologier og genoverføring for hemofili