HTC-beredskap: Et globalt perspektiv
HTC-beredskap: Et tverrfaglig perspektiv
Tolke vektordoser i kliniske studier med hemofili genterapi
Hemofili-genterapi hos pasienter med historie av hemmere
Laboratoriemåling av hemofili-genterapiprodukter / faktoraktivitet
Langvarig overvåking etter hemofili genterapi