Adenovirus-geassocieerde antilichamen in Britse cohort van hemofiliepatiënten
Met fagocytose afgeschermde lentivirale vectoren verbeteren de gentherapie van de lever bij niet-menselijke primaten
Hemofilie-onderzoeken in de eenentwintigste eeuw: belangrijke resultaten voor de patiënt definiëren