Therapeutische hFIX-activiteit bereikt na eenmalige AAV5-hFIX-behandeling bij hemofilie B-patiënten en NHP's met reeds bestaande anti-AAV5-NAB's

Therapeutische hFIX-activiteit bereikt na eenmalige AAV5-hFIX-behandeling bij hemofilie B-patiënten en NHP's met reeds bestaande anti-AAV5-NAB's

Moleculaire therapie: methoden en klinische ontwikkeling (05/27/19). Majowicz, Anna; Nijmeijer, Bart; Lampen, Margit H .; et al.

Vanwege het potentieel voor reeds bestaande immuniteit om de effectiviteit van op adeno-geassocieerde virus (AAV) gebaseerde gentherapie negatief te beïnvloeden, sluiten veel klinische onderzoeken met op AAV gebaseerde gentherapie patiënten uit met reeds bestaande neutraliserende antilichamen (NAB's) gericht tegen de capside-eiwitten. Miesbach et al. (Blood, 2018) hebben eerder gerapporteerd over de veiligheid en werkzaamheid van AMT-060 (AAV5-hFIX) bij 10 volwassen mannen met hemofilie B. Voorafgaand aan de behandeling werd vastgesteld dat al deze mannen negatief waren voor anti-AAV5 NAB's met een op groen-fluorescerend eiwit gebaseerde test. In de huidige studie hebben onderzoekers de impact geëvalueerd van reeds bestaande anti-AAV5 NAB's zoals gemeten met behulp van een meer gevoelige (op luciferase gebaseerde) test op de werkzaamheidsresultaten in de AMT-060 onderzoeksdeelnemers en in niet-menselijke primaten (NHP's) die werden behandeld met AAV5 -hFIX. Met behulp van de op luciferase gebaseerde test, testten 3 van de 10 patiënten uit de AMT-060-studie positief voor reeds bestaande anti-AAV NAB's (met titers tot 1: 340); er werd echter geen verband waargenomen tussen de aanwezigheid van reeds bestaande NAB's en hFIX-niveaus na AMT-060-genoverdracht. Deze bevinding werd ondersteund door resultaten van NHP's, waarin de aanwezigheid van reeds bestaande anti-AAV5 NAB-titers geen negatieve invloed had op hFIX-levertransductie. In de lopende AMT-061-studie (AAV5-hFIX Padua) worden patiënten met anti-AAV5 NAB's niet uitgesloten; de auteurs melden inderdaad dat 3 patiënten met lage niveaus van anti-AAV5 NAB's voorafgaand aan de behandeling significante hFIX-niveaus hadden na behandeling met AMT-061.

Web Link