Klinische vooruitgang in gentherapie-updates over klinische proeven met gentherapie bij hemofilie

Klinische vooruitgang in gentherapie-updates over klinische proeven met gentherapie bij hemofilie

Hemofilie (07-08-19). Peyvandi, Flora; Garagiola, Isabella

Italiaanse klinische onderzoekers beoordelen verschillende klinische vorderingen met gentherapie voor de behandeling van hemofilie A en B. Nadat diermodellen in de jaren 1990 aantoonden dat adeno-geassocieerde virus (AAV) vectoren een efficiënte expressie van factor IX (FIX) vertoonden, merken de onderzoekers op dat de eerste klinische proef met patiënten met hemofilie B documenteerde therapeutische niveaus van FIX, hoewel het effect slechts enkele weken duurde. Met verbeteringen in vectorontwerp stegen de circulerende FIX-niveaus voor een langere periode naar 2% -5%. In recentere ontwikkelingen konden onderzoekers de expressie van FIX tot meer dan 30% verbeteren door de Padua FIX-variant in het F9-cDNA te plaatsen. Dit leidde tot stopzetting van infusies en verminderde bloedingen. Voor hemofilie A, zagen patiënten behandeld met een AAV-vector die een codon-geoptimaliseerd, B-domein verwijderd F8 cDNA transgene expressie gedurende 3 jaar en circulerende FVIII-activiteitsniveaus van 52.3%. Verhoogde leverenzymen werden gemeld voor sommige patiënten in klinische onderzoeken met AAV-levergerichte gentherapie voor hemofilie A en B. Hoewel behandeling met steroïden het probleem bij een grote groep patiënten oploste, merken de onderzoekers op dat het pathofysiologische mechanisme achter de levertoxiciteit nog steeds niet duidelijk en een onderwerp van lopend onderzoek.

Web Link