Kesan Kekebalan Pra-Sedia Ada pada Farmakodinamik Bukan Klinikal Terapi Gene Berbasis AAV5
ISTH Mengumumkan Pelancaran Inisiatif Pendidikan Global Baru dalam Terapi Gene Untuk Hemophilia
Hyperactivity of Factor IX Padua (R338L) Bergantung pada Factor VIIIa Cofactor Activity
Bagaimana Membincangkan Terapi Gen untuk Haemophilia? Perspektif Pesakit dan Doktor