Perspektif pesakit mengenai rawatan novel dalam hemofilia A: kajian kualitatif

Perspektif pesakit mengenai rawatan novel dalam hemofilia A: kajian kualitatif

van Balen EC, et al. Perspektif pesakit mengenai rawatan novel dalam hemofilia A: kajian kualitatif. Pesakit. 2019 Nov 6 [Epub menjelang cetakan]