Adenovirus-Associated Antibodies di UK Cohort of Hemophilia Patients

Adenovirus-Associated Antibodies di UK Cohort of Hemophilia Patients

Penyelidikan dan Amalan dalam Trombosis dan Haemostasis (Spring 2019) Vol. 3, No. 2, P. 261 Stanford, S .; Pink, R .; Creagh, D .; et al.

Satu kajian baru-baru ini mendapati bahawa pemeriksaan untuk kekebalan yang sudah ada dapat menjadi penting dalam mengenal pasti pesakit yang paling mungkin mendapat manfaat daripada terapi gen. Kajian tentang hemofilia dewasa Kohort di United Kingdom melibatkan ujian plasma sampel dari 100 orang pesakit untuk melakukan aktiviti sebelum ini terhadap jenis virus yang berkaitan adeno 5 (AAV5) dan AAV jenis 8 (AAV8) menggunakan perencatan transduksi AAV dan jumlah ujian antibodi. Menurut data, 21% pesakit mempunyai antibodi anti-AAV5, manakala 23% mempunyai antibodi anti-AAV8. Di samping itu, 25% pesakit mempunyai inhibitor AAV5 dan 38% mempunyai perencat AAV8. Dalam kohort ini, seroprevalensi keseluruhan dengan sama ada ujian 30% berbanding AAV5 dan 40% berbanding AAV8. Sejumlah 24% pesakit seropositif untuk kedua-dua jenis AAV. Penyelidikan klinikal mungkin berguna untuk menilai kesan-kesan kekebalan yang sedia ada pada keselamatan dan keberkesanan terapi gen-mediasi AAV, laporan penyelidik.

Pautan web