Immunoadsorption membolehkan penghasilan gen hati berulang rAAV5 yang berjaya dilakukan dalam primata bukan manusia

Immunoadsorption membolehkan penghasilan gen hati berulang rAAV5 yang berjaya dilakukan dalam primata bukan manusia

Salas D, et al. Immunoadsorption membolehkan penghasilan gen hati berulang rAAV5 yang berjaya dilakukan dalam primata bukan manusia. Darah Adv. 2019; 10: 2632-2641.