Kemajuan dan Cabaran untuk Terapi Gen Hemophilia

Kemajuan dan Cabaran untuk Terapi Gen Hemophilia

Batty P, Lillicrap D. Kemajuan dan cabaran untuk terapi gen hemofilia.
Genetik Molekul Manusia. 2019; 28: R95-R101.