Mentafsir Dosis Vektor dalam Ujian Klinikal Terapi Gen Hemophilia
Terapi Gene Hemophilia dalam Pesakit Dengan Sejarah Perencat
Pengukuran Laboratori Terapi Gene Hemofilia / Aktiviti Faktor
Pemantauan Jangka Panjang Berikutan Terapi Gen Hemophilia
Sorotan dari Bengkel NHF ke 15 mengenai Teknologi Novel dan Pemindahan Gene untuk Hemophilia