Биографија

Д-р Стивен В.

Д-р Стивен В.
Универзитет во Мичиген - Ен Арбор, Мичиген, САД

Д-р Стивен Пипе е професор и Лоренс А. Боксер, професор по истражување на педијатрија и професор по патологија на Универзитетот во Мичиген, Ен Арбор, Мичиген, САД. Тој е медицински директор на Програмата за детска хемофилија и нарушувања на коагулација и медицински директор на лабораторијата за специјална коагулација. Неговите клинички интереси вклучуваат крварење, тромботични нарушувања и вродени васкуларни аномалии. Д-р Пип, исто така, насочува основна лабораторија за истражување што го испитува факторот на коагулација VIII и молекуларните механизми на хемофилија А. Тој е активно вклучен во клиничките испитувања со нови терапевтици за хемофилија, вклучително и генска терапија. Тој беше добитник на наградата Лидерство во истражување од 2015 година од Националната фондација за хемофилија. Д-р Пипе работел на Одборот на директори на истражувачкото друштво за хемостаза и тромбоза, како претседател на Управниот одбор на Американската мрежа за тромбоза и хемостаза и во моментов како претседател на Медицински и научен советодавен комитет на Фондацијата Национална хемофилија.