Влијанието на претходно постојниот имунитет на не-клиничка фармакодинамика на AAV5-базирана генска терапија
ISTH најавува започнување на нова глобална иницијатива за образование во гени-терапија за хемофилија
Хиперактивноста на Фактор IX Падова (R338L) зависи од активност на Кофактор на Фактор VIIIa