uniQure Доделен патент на САД за употреба FIX-Падова за генетска терапија со хемофилија Б.

uniQure Доделен патент на САД за употреба FIX-Падова за генетска терапија со хемофилија Б.