BioMarin поднесува ЕЛА пополнување за прва генетска терапија со хемофилија

BioMarin поднесува ЕЛА пополнување за прва генетска терапија со хемофилија