Искра терапевтика објавува ажурирани податоци за SPK-8011 од клиничко испитување од фаза 1/2 во хемофилија А на Виртуелен Конгрес ISTH 2020

Искра терапевтика објавува ажурирани податоци за SPK-8011 од клиничко испитување од фаза 1/2 во хемофилија А на Виртуелен Конгрес ISTH 2020

Терапевтика на искри