Роктавијан, потенцијална хемофилија А генетска терапија, добијте свежа поддршка од ФДА

Роктавијан, потенцијална хемофилија А генетска терапија, добијте свежа поддршка од ФДА

Вести за хемофилија денес