Одложување од хемофилија А, но колку долго?

Одложување од хемофилија А, но колку долго?

Природна биотехнологија