Фаза 3, обид на AMT-061 генска терапија за хемофилија Б ги надминува дозирното дозирање

Фаза 3, обид на AMT-061 генска терапија за хемофилија Б ги надминува дозирното дозирање

Вести за хемофилија денес