Клинички достигнувања во ажурирањата на гени-терапијата за клинички испитувања на гените-терапија кај хемофилија

Клинички достигнувања во ажурирањата на гени-терапијата за клинички испитувања на гените-терапија кај хемофилија

Хемофилија (07/08/19). Певанди, Флора; Гарагиола, Изабела

Италијанските клинички истражувачи прегледуваат различни клинички достигнувања користејќи генска терапија за третман на хемофилија А и Б. После животните модели во 1990-тите години покажаа дека вектори поврзани со аденоно-вирусот (ААВ) покажале ефикасен израз на факторот IX (FIX), истражувачите забележуваат дека првото клиничко испитување на пациенти со хемофилија Б документирани терапевтски нивоа на FIX, иако ефектот траеше само неколку недели. Со подобрувања во векторскиот дизајн, циркулирачките нивоа на FIX се искачија на 2% -5% за подолг временски период. Во поновите случувања, иследниците беа во можност да го подобрат изразот на FIX на повеќе од 30% со вметнување на варијантата Padua FIX во F9 cDNA. Ова доведе до прекинување на инфузии и намалени настани на крварење. За хемофилија А, пациенти третирани со вектор AAV кои содржат кодоно-оптимизиран, Б-домен избришан F8 cDNA видов трансроден израз траат 3 години и циркулираат нивоа на активност на FVIII од 52.3%. За некои пациенти се забележани покачени ензими на црниот дроб кај клиничките испитувања на генетска терапија насочена ААВ-црниот дроб за хемофилија А и Б. Додека стероидниот третман го решил проблемот кај голема група пациенти, истражувачите забележуваат дека патофизиолошкиот механизам зад токсичноста на црниот дроб е сè уште не е јасно, и предмет на истрага во тек.

Веб линк