Имуноасорпцијата овозможува успешна испорака на rAAV5 со повторено испорачување на хепатални гени кај нехумани примати

Имуноасорпцијата овозможува успешна испорака на rAAV5 со повторено испорачување на хепатални гени кај нехумани примати

Салас Д, и др. Имуноасорпцијата овозможува успешна испорака на rAAV5 со повторено испорачување на хепатални гени кај нехумани примати. Крв Адв. 2019 година; 10: 2632-2641.