Генетска терапија за хемофилија: Напредок до денес и предизвици кои се движат напред

Генетска терапија за хемофилија: Напредок до денес и предизвици кои се движат напред

Gollump KL, et al. Генетска терапија за хемофилија: напредок до денес и предизвици кои одат напред. Трансфус Афери Наука. 2019 година 6 август [Epub пред печатење].