Терапија на црниот дроб: Сигурен и траен?

Терапија на црниот дроб: Сигурен и траен?

Херцог Р.В., Пирс Г.Ф. Терапија на црниот дроб: сигурна и издржлива?
Мол Тер. 2019 година 17 октомври [Epub пред печатење].