Напредоци и предизвици за гено-терапија со хемофилија

Напредоци и предизвици за гено-терапија со хемофилија

Batty P, Lillicrap D. Напредоци и предизвици за гено-терапија со хемофилија.
Човечка молекуларна генетика. 2019 година; 28: R95-R101.