Новата генска терапија покажува ветување кај хемофилија Модел на глувче, студија покажува

Новата генска терапија покажува ветување кај хемофилија Модел на глувче, студија покажува

Вести за хемофилија денес