Резултатите од испитуваната гена-терапија во огромни капки кај крваречките стапки и употребата на факторот VIII, ажурирани покажуваат податоци

Резултатите од испитуваната гена-терапија во огромни капки кај крваречките стапки и употребата на факторот VIII, ажурирани покажуваат податоци

Вести за хемофилија денес