Висока доза на генетска терапија за хемофилија Б Нормализирање на FIX нивоа, покажување на рани испитувања на податоци

Висока доза на генетска терапија за хемофилија Б Нормализирање на FIX нивоа, покажување на рани испитувања на податоци

Вести за хемофилија денес