Хемофилија Б генетска терапија AMT-061 најверојатно нема да предизвика тумор на црниот дроб

Хемофилија Б генетска терапија AMT-061 најверојатно нема да предизвика тумор на црниот дроб

Вести за хемофилија денес