Хемофилија гена-терапија, AMT-180, продолжува да покажува активност, безбедност кај животните

Хемофилија гена-терапија, AMT-180, продолжува да покажува активност, безбедност кај животните

Вести за хемофилија денес