Генетска терапија БА 2599023 XNUMX Прикажана постојана активност на FVIII, безбедност во обид

Генетска терапија БА 2599023 XNUMX Прикажана постојана активност на FVIII, безбедност во обид

Вести за хемофилија денес