Фрејлин собра 120 милиони американски долари за суштинско судење на FLT180a, кандидат за генотерапија за хемофилија Б

Фрејлин собра 120 милиони американски долари за суштинско судење на FLT180a, кандидат за генотерапија за хемофилија Б

Вести за хемофилија денес