Лифтовите на ФДА ја задржуваат програмата за генотерапија на уникуреу за хемофилија Б.

Лифтовите на ФДА ја задржуваат програмата за генотерапија на уникуреу за хемофилија Б.