ФДА се согласи на фаза 1 на испитувањето на ЕТ3, генетска терапија за хемофилија А.

ФДА се согласи на фаза 1 на испитувањето на ЕТ3, генетска терапија за хемофилија А.

Вести за хемофилија денес