Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 фаза 2b): нормална / близу нормална FIX активност и прекинување на крварење при хемофилија Б

Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 фаза 2b): нормална / близу нормална FIX активност и прекинување на крварење при хемофилија Б

Фон Дригалски А, и др. Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 фаза 2b): нормална / близу нормална FIX активност и прекинување на крварење при хемофилија Б. Крв Адв. 2019;3 (21): 3241-3247