Податоците покажуваат потенцијал на терапија со гектави со роктавијан за хемофилија А.

Податоците покажуваат потенцијал на терапија со гектави со роктавијан за хемофилија А.

Вести за хемофилија денес