„Биомарин“ доставува апликација за лична биологија до Управата за храна и лекови на САД за валоктотогениот Роксапарвовец за лекување на хемофилија А

„Биомарин“ доставува апликација за лична биологија до Управата за храна и лекови на САД за валоктотогениот Роксапарвовец за лекување на хемофилија А

Прво поднесување апликација за маркетинг во САД за генетска терапија насочена кон кој било вид на хемофилија