Биомарин гената терапија за хемофилија А останува на вистинскиот пат за одобрување на САД

Биомарин гената терапија за хемофилија А останува на вистинскиот пат за одобрување на САД

Вести за хемофилија денес