BioMarin објавува позитивни резултати од студијата за генетска терапија во фаза 3 кај возрасни со тешка хемофилија А; Студија ги исполни сите примарни и секундарни крајни точки на ефикасност во едногодишно множество на податоци

BioMarin објавува позитивни резултати од студијата за генетска терапија во фаза 3 кај возрасни со тешка хемофилија А; Студија ги исполни сите примарни и секундарни крајни точки на ефикасност во едногодишно множество на податоци