AMT-061 ја зголемува активноста на FIX, го намалува крварењето во испитувањето во фаза 3, шоу на податоци

AMT-061 ја зголемува активноста на FIX, го намалува крварењето во испитувањето во фаза 3, шоу на податоци

Вести за хемофилија денес