Извештај на 3 пациенти со хемофилија Б. AMT-060 генетска терапија им ја даде нормалноста

Извештај на 3 пациенти со хемофилија Б. AMT-060 генетска терапија им ја даде нормалноста

Вести за хемофилија денес