Опфат на конференција за генетска терапија од Орландо

Покриеност на конференцијата од Орландо, во кое има стручни интервјуа за најновите достигнувања во гените-терапијата.

Покриеност на конференцијата - Во живо од Орландо 2019 година

Најнови ажурирања за клинички испитувања на гените терапија кај хемофилија Б.
Податоците за безбедност и ефикасност од испитувањата на гените терапија кај хемофилија даваат оптимизам
Долгорочно изразување на AAV посредувано во FVIII трансферот на гените и векторските интеграции во хемофилија
Нови пристапи кон гено-терапија со хемофилија во претклинички развој
Постоички антитела на ААВ и последици од терапијата со гените на хемофилија
Иднината на гената терапија со хемофилија
Подготовки за одобрување на генска терапија за хемофилија