Биографија

Клер Меклинток, MBChB, FRACP, FRCPA

Клер Меклинток, MBChB, FRACP, FRCPA
Градската болница Окленд - Окленд, Нов Зеланд

Клер Меклинток, MBChB, FRACP, FRCPA е акушерски лекар и хематолог во Националното здравство на жени, Окланд Сити болница, каде што е клинички директор на регионални услуги за породилишта, вклучувајќи акушерски и мајчински фетален лек. Таа има посебен интерес за хематолошки проблеми во бременоста, со посебни интереси за тромбоцитопенија, прееклампсија, морбидитет на мајката и морталитет, акушерска хеморагија и управување со антикоагулација кај бремени жени со механички срцеви валвули.

Клер е на Советот за меѓународно здружение за тромбоза и хемостаза (ИСТ) и е потпретседател на Комитетот за едукација и комуникација и претседател на Поткомитетот за членство и комуникација. Таа е член на Управниот комитет за Светскиот ден на тромбоза ISTH.

Клер ужива да предава и е коавтор на многу публикации што се разгледуваат преку рецензија и поглавја на книги од нејзината област на практика.