За ИСТО

ИСТО лого

Основана во 1969, на ИСТ е водечка светска непрофитна организација посветена на унапредување на разбирањето, превенцијата, дијагностицирањето и третманот на тромботични нарушувања и крварења. ISTH е меѓународна организација за професионално членство со повеќе од 5,000 лекари, истражувачи и едукатори кои работат заедно за да го подобрат животот на пациентите во повеќе од 100 земји во светот. Меѓу нејзините високо ценети активности и иницијативи се програми за образование и стандардизација, истражувачки активности, клеточна и генска терапија, годишни конгреси, рецензирани публикации, стручни комитети и програми за подигање на свеста. Посетете го ISTH преку Интернет на www.isth.org.