патоказот

Патоказ за образованието на ИСТИ - Водечко образование за иднината
Подготвувајќи се да одговорите на овие критични прашања

Сликата