Генска терапија SPK-8016 покажува рано ветување за тешка хемофилија А.

Генска терапија SPK-8016 покажува рано ветување за тешка хемофилија А.

Вести за хемофилија денес