1/2 фаза на испитување во фаза поставено на тест ASC618, генетска терапија за хемофилија А.

1/2 фаза на испитување во фаза поставено на тест ASC618, генетска терапија за хемофилија А.

Вести за хемофилија денес